activiteiten

Elke eerste zaterdag van de maand

Horsterwaeg

 

Data ophalen oud papier in 2019
vanaf 09.30 uur
Voor vragen neem contact op met Buurtvereniging

Zaterdag 22 juni

In en om Wijkgebouw de Waeg


Dag van de Buurt